Monix Oy on 1970 perustetun Tuurinkoski-yhtymä Oy:n liiketoimintaa jatkava yhtiö. Tuurinkoski-yhtymä Oy jaettiin 30.6.2015 liiketoiminta- ja kiinteistöyhtiöiksi.

Monix Oy jatkaa näin useiden vuosikymmenten aikana hankittua kokemusta tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Liikeideamme on suunnitella ja esivalmistaa tuoteet sisältäen levyleikkaukset, särmäykset ja kokoonpanot heftaukseen asti. Tästä jatkaa lähiseudulla oleva useamman yrityksen ammattitaitoinen alihankintaverkosto tekemällä koneistukset, hitsaukset ja maalaukset ym. työt. Tällä varmistamme koko tuotantoketjun korkean laadun ja kevyen, joustavan ja kustannustehokkaan toimintatavan.

Tähän toimintatapaan perustuu myös kaivinkoneen kauhojen valmistus heftaukseen asti niin, että asiakas itse hitsaa kauhan valmiiksi. Lainatakseni erään asiakkaan lausahdusta: ”Tämähän on vähä niin ku itte tehty ja sain vielä palkankin työstäni.”