Kahmari

Perkauskahmari

Kahmarilla otetaan liete ja juurakot pois ojan pohjalta eikä niitä paineta luiskaa vasten valumaan takaisin ojaan.

kahmari