Oja-Monix

OJA-MONIX  -salaojittimella putki ja sora kertavedolla ojaan

Täydennysojitusten ja vaativien (mm.karikot, turvemaat) olosuhteiden salaojitusten tekoon olemme  kehittäneet Oja-Monix:n, joka on ammattilaiskalustoa edullisempi, kevyempi ja joustavampi ratkaisu. Periaate on sama kuin salaoja-aurassa, mutta kaivantoa pehmitetään niin, että eteneminen sujuu esteittä ja kaivanto jää kuohkeaksi läpäisykyvyn parantamiseksi pellon pinnasta salaojaputkeen.

Yrityksemme kokemus salaojituksesta on 1960- luvulta lähtien, jona aikana on käytössämme ollut kaikki salaojitusmenetelmät ketjukoneesta aurakoneisiin. Mm. pohjoismaiden ensimmäinen salaojakoneen laser-ohjaus on meidän käsialaa v. 1972

Oja-Monix on ylivertainen mm. täydennysojituksissa, joissa pitää kaivaa vanhoja salaojaputkia esille ja tehdä lisäojia vanhojen ojitusten väliin. Kustannustehokkuus syntyy siitä, että ojituskalustona on ainoastaan kaivinkone varustettuna Oja-Monix:lla ja etukuormaintraktori.

Ojitus onnistuu kaikissa olosuhteissa, koska kaivanto pehmitetään kaivinkoneella eikä sitä vedetä ”väkisin”. Ojan rakenne putken yläpuolella jää kuohkeaksi pintamaan sekoittuessa kaivantoon ojaa täytettäessä. Mitkään esteet eivät yllätä ja hidasta etenemistä, jonka johdosta  menetelmä on erittäin kustannustehokas. Mikä tärkeintä – syvyystarkkuudesta ei tarvitse tinkiä pahoissakaan paikoissa ”väkisin” vetämällä. Salaojatyömaalla ei tarvita muuta kuin kaivinkone varustettuna Oja-Monixilla ja etukuormaintraktori – näillä kahdella koneella ja kahdella kuljettajalla hoituu koko salaojitustyö.

Laite on patentoitu.

Ojitustyö etenee kaksivaiheisesti:

1. Avatataan/pehmitetään ojalinjaa puomin mitta (n.5 m) ja samalla täytetään sorasuppilo

2. Tartutaan ojittimeen ja vedetään esiaurattu matka laser-säteen osoittamaan tasoon.

Valmis oja on laser-säteen osoittamassa tasossa, putki ja sorapatja ojassa oikeassa järjestyksessä ja kaikki tämä kahden työntekijän ryhmänä!

OJA-MONIX-II on uutuustuote, jossa työmenetelmä on sama kuin Oja-Monix:ssa mutta kauhan tilalla on kaksipiikkinen esiaura.

Esiauralla pehmitetään kaivanto, jonka jälkeen vedetään ojitinta.

Kevyillä maalajeilla tällä voi aurata myös suoraan ja jos kone ei jaksa vetää niin esiaura nostetaan ojittimesta ja pehmitetään esteet pois.

Kiinnostuitko tuotteistamme? Ota yhteyttä!